สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

Social Network
รายละเอียดโดยย่อ : Social Network

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 

 


OBECLINE 2018OBECLINE 2018 ออฟฟิศเชียลไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไลน์ที่ต้องมีเครื่องหมาย @ นำหน้า @Obecline2018 ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากครับ สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยเฉพาะด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับข่าวสารโดยตรงจาก สพฐ. 

โดยปกติผมก็ไม่ได้ใช้งาน Social media มากมายเท่าไหร่ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ปนเปกันไประหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว จนเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งกันผ่านสื่อออนไลน์ (ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติกันในชีวิตประจำวันยุคนี้) 

จากที่ สพฐ.ทำระบบออฟฟิศเชียลไลน์ซึ่งขณะนี้เปิดใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยจดทะเบียนรับสมาชิกเข้าระบบ 300,000 คน และตอนนี้ขณะที่ผมกำลังเขียนบทความอยู่ก็มีครูสมัครเข้ามาแล้ว 79,700 กว่าคน

ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศทราบ เพราะผมเองก็ไม่เห็นมีข่าวในองค์กรที่สังกัดแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด ซึ่งโดยปกติหากมีข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนในองค์กร ผมก็จะรีบนำเสนอทันที แต่ปัจจุบันผมแทบจะไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรมากมาย ต้องเสาะแสวงหาเองจากโลกออนไลน์ 

โดยวัตถุประสงค์ของ สพฐ.ครั้งนี้ก็เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สพฐ. กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกคือทุกคนที่สังกัด สพฐ.รวมถึงพนักงาน ,ลูกจ้างทุกคน 

**ช่องทางการสมัคร** 
1)สแกน QR Code 
 
2)เพิ่มเพื่อนที่ ID: @Obecline2018 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 09 ก.ค. 62 279