สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโดยย่อ : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 หน่วยตรวจสอบภายใน

 กลุ่ม DLICT

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 12 มี.ค. 63 315