สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รายละเอียดโดยย่อ : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 08 ก.ค. 62 187