สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายละเอียดโดยย่อ : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการมีส่วนร่วมมของผู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 10 ก.ค. 62 194