สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายไตรมาส
รายละเอียดโดยย่อ : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : tanapat 10 ก.ค. 62 190