สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียดโดยย่อ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : tanapat 10 ก.ค. 62 194