การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดโดยย่อ : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

- แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเนินตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 10 ก.ค. 62 104