สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียดโดยย่อ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : tanapat 09 ก.ค. 62 227