สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

E–Service
รายละเอียดโดยย่อ : E–Service

ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่ กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบแจ้งซ่อมระบบเครือข่าย Internet DLTV DLIT ออนไลน์

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 11 มี.ค. 63 3796