สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายละเอียดโดยย่อ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แบบสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ สพป.ลำปาง เขต 1 ปี 2561

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 08 ก.ค. 62 212