สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายละเอียดโดยย่อ : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด


 

คู่มือกลุ่ม DLICT

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

กลุ่มนโยบายและแผน

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มกฏหมายและคดี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 11 ก.ค. 62 326