สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายละเอียดโดยย่อ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด


คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือกลุ่ม DLICT

 

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

 

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

คู่มือกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  

คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน

 

คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 17 มี.ค. 63 480