สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายละเอียดโดยย่อ : แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจาปีจะต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานพร้อม
รายละเอียด


แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนดำเนินงานประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 08 ก.ค. 62 273