สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน
 
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือตรวจสอบภายใน ปี 2562 ดาวน์โหลด
มาตตการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลด
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ดาวน์โหลด
การป้องกันการทุจริต ประกอบโครงการฯ ดาวน์โหลด
กรณีศึกษา ผลประโยชน์ส่วนตนฯ ดาวน์โหลด

 

 

 

ข้อมูล : หน่วยตรวจสอบภายใน เผยแพร่โดย : administrator View : 129