สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือกลุ่ม DLICT
 
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
 คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณกรณีประสบภัย ดาวน์โหลด

 

 

ข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่โดย : administrator View : 143