สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ผังขั้นตอนการรับบริการ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร และการออกหนังสือรับรองเงินเดือนผู้รับบำนาญ ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเบิกเงิน Obec Training ดาวน์โหลด

 

 

ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่โดย : administrator View : 181