สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
 Flow Chart ระบบสิทธิค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
 แบบ 7127 (แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) ดาวน์โหลด
 แบบ 7127 (เอกสารอ้างอิง-ประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) ดาวน์โหลด
ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล เผยแพร่โดย : administrator View : 168