สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

กลุ่มอำนวยการ
คู่มือกลุ่มอำนวยการ

>>> แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด
 1. ปก สารบัญ คำชี้แจง (12 มิ.ย. 62).docx ดาวน์โหลด
 2. มฐ.1_มาตรฐานที่ 1 (12 มิ.ย. 62).docx ดาวน์โหลด
 3. มฐ.2_มาตรฐานที่ 2 (12 มิ.ย. 62).docx ดาวน์โหลด
 4. มฐ.3_มาตรฐานที่ 3 (12 มิ.ย. 62).docx ดาวน์โหลด
 5. ภาคผนวก (12 มิ.ย. 62).docx ดาวน์โหลด

 


ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562


ข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลฯ มาตรฐาน สพท.ประจำปี งปม.2561


การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


สรุปจบ มาตรฐาน 


 การรายงานในระบบ e MES

 


ปฏิทินระบบ e-MES

ข้อมูล : กลุ่มอำนวยการ เผยแพร่โดย : administrator View : 191