สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
ติดต่อเรา
หมู่ 12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง 
จ.ลำปาง, 52000
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9  โทรสาร 054 335 065
อีเมล์ : lpg1.mail@gmail.com
Website: www.lpg1.go.th 
Facebook: www.facebook.com/Lampang1

 


เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ห้องประซาสัมพันธ์ ต่อ 11
หน้าห้อง ผอ. ต่อ 22
ห้องรองฯ สมคิด ธรรมสิทธ์ ต่อ 27
ห้องรองฯ วรางคณา ไซยเรือน ต่อ 26
กลุ่มอํานวยการ ชั้น 1 ต่อ 12
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 13 - 14
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15 - 16
ตรวจสอบภายใน ต่อ 17
กลุ่มส่งเสริมการสัดการศึกษา ต่อ 25
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 31
กลุ่มนิเทศติดตามฯ ต่อ 49
งานเทคในใลยี ต่อ 45
งาน ซค.ลป. ต่อ 054 - 334334

 

 

 

 

ข้อมูล : ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เผยแพร่โดย : administrator View : 249