สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th

ทำเนียบผู้อำนวยการเขตฯ

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2546 - 30 กันยายน 2550นายมานพ ดีมี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551นายณัฐพล แสงศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552นายทองปอนด์ สาดอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 2 พฤศจิกายน 2553นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2558นายสุทิน แก้วพนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 - 22 พฤษภาคม 2560นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
คนที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูล : ทำเนียบผู้อำนวยการเขตฯ เผยแพร่โดย : View : 292