สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1...


บริการข้อมูล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

 

 

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
ประธานกรรมการ

นายอัมพร   เทพปินตา  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

นายสมพร   นาคพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายมงคล   ขัดผาบ  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ว่าที่ ร.ต.ชีพสิทธิ์  ฮั่นเกียรติพงษ์
ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน

นายเรวัฒน์  สุธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล

ดร.สุรภี   วงค์ไพบูลย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเอกชน


นายสุทิน     จันทรวรเชตต์   
ผู้แทนสถานศึกษาของรัฐ
 

ดร.เอกฐสิทธิ์  กอบกำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 1
กรรมการและเลขานุการ

ข้อมูล : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เผยแพร่โดย : View : 131

เกี่ยวกับเรา
กลับหน้าเว็บเขตพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 4
 วันนี้ 133
 เมื่อวานนี้ 106
 เดือนนี้ 5,202
 ปีนี้ 13,877
 รวมทั้งหมด 26,278
Record: 344 (21.02.2020)
( Counter 30-03-2020 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง