สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 ...


บริการข้อมูล

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นายคฑาวุธ  แข็งแรง 

ห้องนิเทศออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ

งานส่งเสริมการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งานการจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม
งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
งานศาสตร์พระราชาสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มเครือข่ายผาไท

ข้อมูล : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เผยแพร่โดย : View : 269

เกี่ยวกับเรา
กลับหน้าเว็บเขตพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 1
 วันนี้ 82
 เมื่อวานนี้ 61
 เดือนนี้ 620
 ปีนี้ 26,967
 รวมทั้งหมด 39,368
Record: 344 (21.02.2020)
( Counter 07-07-2020 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง