สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1...


บริการข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ดร.วัชรี  เหล่มตระกูล

ห้องนิเทศออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ,อาเซียนศึกษา
กลุ่มเครือข่ายจามเทวี

นางสาวอัญชลี  โทกุล

ห้องนิเทศออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
โรงเรียนประชารัฐ,โรงเรียนสุจริต
งานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มเครือข่ายขุนงาว


นางเขมจิรา  เศวตรัตนเสถียร
งานหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่โดย : View : 162

เกี่ยวกับเรา
กลับหน้าเว็บเขตพื้นที่ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 3
 วันนี้ 122
 เมื่อวานนี้ 106
 เดือนนี้ 5,191
 ปีนี้ 13,866
 รวมทั้งหมด 26,267
Record: 344 (21.02.2020)
( Counter 30-03-2020 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง