สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


บริการข้อมูล

เล่มรายงานผลการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนทั่วไปพื้นที่สูง
รายละเอียดโดยย่อ : เล่มรายงานผลการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนทั่วไปพื้นที่สูง

เล่มรายงานผลการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนทั่วไปพื้นที่สูง


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 04 ก.พ. 63 17

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง