สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


บริการข้อมูล

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 8 - 28 มกราคม 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
รายละเอียดโดยย่อ : การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 8 - 28 มกราคม 2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  ประจำปี  2563  (ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่  8 - 28  มกราคม  2563) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต  1

 - เอกสารประกอบการขอย้ายข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

- แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

- ที่ ศธ 02064 / ว24

- ที่ ศธ 04009 /ว1916

- บัญชีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จำนวน 20 อัตรา


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 07 ม.ค. 63 466

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง