สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


บริการข้อมูล

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดโดยย่อ : นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

ที่ ศธ.0208/21440 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564

 

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 07 ม.ค. 63 24

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง