สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


บริการข้อมูล

นโยบายการรับนักเรียน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1
รายละเอียดโดยย่อ : นโยบายการรับนักเรียน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

 นโยบายการรับนักเรียน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1

ดาวน์โหลดไฟล์ นโยบายการรับนักเรียน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 07 ม.ค. 63 27

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง