สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


บริการข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยและคำตอบให้ทุกท่านทราบ ระบบพัฒนาครูครบวงจร https://training.obec.go.th
รายละเอียดโดยย่อ : คำถามที่พบบ่อยและคำตอบให้ทุกท่านทราบ ระบบพัฒนาครูครบวงจร https://training.obec.go.th

เรียน ทุกท่านค่ะ
สรุปยอดลงทะเบียน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 9:00 น.
 - จำนวนผู้เข้าระบบ  2,117,308 ครั้ง
 - จำนวนครูที่ลงทะเบียน: 223,027 ที่นั่ง
- จำนวนครูที่ผ่านการอนุมัติจาก ผ.อ.: 99,474 ที่นั่ง
โดยระบบจะเปิดให้ครูลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม จนถึงวันทื่ 3 มิถุนายน เวลา 24.00 น.
......................................
จากการ Shopping รอบแรก วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิ.ย.2561
ขออนุญาตสรุป
คำถามที่พบบ่อยและคำตอบให้ทุกท่านทราบ
 ดังต่อไปนี้
1. ทำการเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวแล้ว แต่ข้อมูลในระบบยังไม่เปลี่ยนให้
-ต้องให้ admin ฝ่ายบุคคลของเขตพื้นที่ต้นสังกัด/ต้นสังกัดเดิม(กรณีย้ายเขต)   กดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ก่อน ข้อมูลจึงจะเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน

2. กรณีแจ้งอีเมล์ใหม่ไปแล้ว (ลืมรหัสผ่านและลืมอีเมล์) แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์
-หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนกรณีลืมรหัสผ่าน ในกรณีที่ 2 (ลืมรหัสผ่านและลืมอีเมล์) แล้ว ต้องเข้าระบบ training.obec.go.th อีกครั้งเพื่อไปกดลืมรหัสผ่าน เพื่อขอรับ link ในการเปลี่ยนรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งเข้ามา 

3. Admin เขตพื้นที่ทำการกำหนดสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่ได้รับ link ในอีเมล์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน
-เนื่องจากเมลที่ใช้เป็นเมลของหน่วยงาน ต้องให้หน่วยงานเช็คกับอีเมล server ของหน่วยงานซึ่งมีปัญหาในการรับอีเมล์แนะนำให้ใช้เป็น gmail 

4. กรณีสถานที่อบรมที่ได้ booking ไว้อยู่ไกล จะสามารถยกเลิกการอบรมได้หรือไม่
-สามารถยกเลิกการอบรมได้ปกติ  ซึ่งต้องชี้แจงโดยกรอกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกการไปอบรมในระบบด้วย

5. สามารถไปอบรมข้ามจังหวัดได้หรือไม่
-สามารถไปได้หากไม่ไกลเกินกว่าภายในภูมิภาคต้นสังกัด   แต่ทั้งนี้ต้องชี้แจงเหตุผลกับผู้บริหารสถานศึกษาถึงความจำเป็นที่จะต้องไปอบรมในหลักสูตรนั้นๆ  ซึ่งการอนุมัติการไปอบรมเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะให้ไปหรือไม่ 

6. ต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการไปอบรมในระบบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากในรอบ booking ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กรอกเป็น 0 บาท ซึ่งข้าราชการครูสามารถส่งเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการได้ตามระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในระบบให้ตรงกับเอกสารในการขอยืมเงินทดรองราชการของข้าราชการครูอีกครั้ง

7. ผอ.รร. ลืมรหัสผ่าน  เข้าระบบไม่ได้  
-ประสานไปยัง admin เขตพื้นที่เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าไปอนุมัติการไปอบรมของข้าราชการครูได้

8. โรงเรียนไม่มี ผอ.  จะทำอย่างไร
-ให้รักษาการเป็นผู้อนุมัติการไปอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน  โดยต้องแจ้งไปยัง Admin เขตพื้นที่ เพื่อขอให้กำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าระบบเพื่ออนุมัติการไปอบรม
9. ครู ผอ. ร.ร. และ admin เขตพื้นที่   กดลืมรหัสผ่านแล้ว แต่ไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
- เนื่องจากมีจำนวนครู ผอ. ร.ร. และ admin เขตพื้นที่  กดลืมรหัสผ่านเป็นจำนวนมาก ดังแผนภาพ ทำให้ระบบดำเนินการไม่ทัน กำลังปรับระบบ ให้เพิ่ม quota ส่งอีเมล เพิ่มเติม ขออภัยค่ะ
.............................
ผอ.สพค.สพฐ.
31 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.05 น.


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ : ไม่มีไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 31 พ.ค. 61 406 23

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง