สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1...


บริการข้อมูล

การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ตำแหน่ง
รายละเอียดโดยย่อ : การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ตำแหน่ง

การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบหากมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้
1. สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ให้แจ้งระบุสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยมิต้องเขียนคำร้องขอย้ายใหม่อีก
2. สำหรับผู้ที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 ให้ยื่น คำร้องขอย้าย ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้จัดทำเป็นเล่มและให้เรียงเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบที่ระบุไว้จำนวน 10 ชุด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ขอให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ครับ

 

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ :
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 05 พ.ย. 62 216

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง