สพป.ลำปาง เขต 1 & lpg1.go.th


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ... กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1...


บริการข้อมูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง
รายละเอียดโดยย่อ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 มีตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
ที่ ตำแหน่ง กลุ่ม ตำแหน่งเลขที่ เงินเดือน ระดับ
1. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 28 25,910 ระดับปฏิบัติงาน/
ชำนาญงาน
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน อ 33 50,550 ระดับปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อ 46 50,290 ระดับปฏิบัติการ/
ชำนาญการ
4. นิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล อ 25 36,900 ระดับชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ

จึงประกาศรับสมัครเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38  ค.(2)
โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายตามแบบคำขอฯ พร้อมเอกสารตามองค์ประกอบการประเมิน  จำนวน  1  ชุด  
ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 1
ตั้งแต่วันที่ 15  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  21  ตุลาคม  2562

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ :
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 11 ต.ค. 62 479

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง