บริการข้อมูล


ปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดโดยย่อ : ปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 


 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ :
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Somchai 09 ต.ค. 62 31

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง