บริการข้อมูล


OBECLINE


OBECLINE 2018


OBECLINE 2018 ออฟฟิศเชียลไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไลน์ที่ต้องมีเครื่องหมาย @ นำหน้า @Obecline2018 ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากครับ สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยเฉพาะด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับข่าวสารโดยตรงจาก สพฐ.

โดยปกติผมก็ไม่ได้ใช้งาน Social media มากมายเท่าไหร่ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ปนเปกันไประหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว จนเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งกันผ่านสื่อออนไลน์ (ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติกันในชีวิตประจำวันยุคนี้)

จากที่ สพฐ.ทำระบบออฟฟิศเชียลไลน์ซึ่งขณะนี้เปิดใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยจดทะเบียนรับสมาชิกเข้าระบบ 300,000 คน และตอนนี้ขณะที่ผมกำลังเขียนบทความอยู่ก็มีครูสมัครเข้ามาแล้ว 79,700 กว่าคน

ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศทราบ เพราะผมเองก็ไม่เห็นมีข่าวในองค์กรที่สังกัดแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด ซึ่งโดยปกติหากมีข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนในองค์กร ผมก็จะรีบนำเสนอทันที แต่ปัจจุบันผมแทบจะไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรมากมาย ต้องเสาะแสวงหาเองจากโลกออนไลน์

โดยวัตถุประสงค์ของ สพฐ.ครั้งนี้ก็เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร สพฐ. กลุ่มเป้าหมายของสมาชิกคือทุกคนที่สังกัด สพฐ.รวมถึงพนักงาน ,ลูกจ้างทุกคน

**ช่องทางการสมัคร**
1)สแกน QR Code

2)เพิ่มเพื่อนที่ ID: @Obecline2018

เกี่ยวกับเรา
++ โครงสร้างหน่วยงาน ++ ข้อมูลผู้บริหาร ++ อำนาจหน้าที่ ++ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ++ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ++ ข้อมูลการติดต่อ ++ แผนที่หน่วยงาน ++ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ++ ปฏิทินการดำเนินงาน ++ ประวัติสำนักงาน
โรงเรียนในสังกัด


แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.12

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.04


 เข้าใช้จาก IP : 10.0.234.6
 Online อยู่ : 1
 วันนี้ 4
 เมื่อวานนี้ 97
 เดือนนี้ 632
 ปีนี้ 8,840
 รวมทั้งหมด 8,903
Record: 195 (08.07.2019)
( Counter 16-11-2019 )

โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ
รายละเอียดโครงการต่างๆ

ระบบงาน สพฐ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง