ประกาศ

เนื่องจาก Domain Cloud Server ได้อัพเกรดการให้บริการ Web Server เป็นเวอร์ชั่นใหม่
จึงมีผลทำให้ซอสโค้ดเดิมไม่รองรับกับเวอร์ชั่นใหม่ จึงจำเป็นต้องย้ายข้อมูลและย้าย Server กลับมาที่สำนักงานเขตพื้นที่ครับ


ลิงค์ใหม่ Acc Online (โปรแกรมบริหารงานการเงิน) Web Server เขตพื้นที่ฯ
http://159.192.129.98/AccOnline/